Käkledsbesvär

Käkledsbesvär kan orsakas av olika faktorer

Besvär med käkleden kan visa sig genom att du gnisslar tänder eller har en klickande käke. Återkommande smärta i din käke eller värk i öronen eller huvudet kan bero på käkledsproblem.
Man skiljer mellan muskulär orsak till besvären och besvär som har sitt ursprung i käkleden. De muskulära
besvären är vanligast. De är oftast relaterade till överanvändning som t.ex tandgnissling och tandpressning.

Tandgnissling innebär att man gnider tänderna mot varandra. Tänderna blir då nötta. Oftast syns detta på
framtänderna som i sina skär känns vassa. Den andra varianten är att man pressar tänder.

Behandling

Behandling kan vara att slipa in bettet och göra en bettskena. Det kan också vara aktuellt med sjukgymnastisk
behandling och akupunktur och i vissa fall läkemedelsbehandling.