Paradontit

Parodontit är en inflammatorisk sjukdom som drabbar tandens stödjevävnad. Det är vanligtvis ett långsamt växande problem. Om du inte får behandling kan det ta många år innan tanden går förlorad. Ofta kommer de allvarliga symptomen först i slutskedet, i form av svullnad, värk och mobila tänder.

Vad är parodontit?

Parodontit är en inflammatorisk sjukdom som drabbar tandens stödjevävnad. Det är vanligtvis ett långsamt växande problem. Om du inte får behandling kan det ta många år innan tanden går förlorad. Ofta kommer de allvarliga symptomen först i slutskedet, i form av svullnad, värk och mobila tänder.

Ett vanligt symptom på infektion, som patienten själv ofta observerar är dålig andedräkt. Det kan vara ett tecken på ofullständig munhygien och behöver inte vara liktydigt med parodontit.

Behandling och utläkning

Ju tidigare sjukdomen behandlas, desto större är chansen till utläkning. En allvarlig parodontit kräver mer omfattande behandling jämfört med en mildare som upptäcks i ett tidigare skede.

Inflammerat tandkött

En inflammation i tandköttet kan vara början till parodontit, och det är plack som bildas i munnen som är orsaken till tandköttsinflammation (gingivit). Inflammation utan parodontit är enkel att behandla. Med förbättrad munhygien läker det oftast ut på en eller ett par veckor. Dock kan inflammationen komma tillbaka snabbt om munhygienen försämras.

Noggrann rengöring med tandborste, tandtråd eller liknande är det enklaste knepet för att undvika inflammerat tandkött.

En förutsättning för all utläkning av tandlossningssjukdomar är att tandsten avlägsnas. Eftersom du inte kan ta bort tandsten själv är det viktigt att regelbundet besöka en tandhygienist som kan utföra behandlingen.

Operation

Ibland är det svårt att få bukt med de fördjupade tandköttsfickorna. Det kan också vara problematiskt att komma åt tandsten nere på tandroten. Då kan operation vara ett alternativ. Syftet är att rengöra och reducera fickdjupet. Det är också ett sätt att göra det möjligt för patienten att själv hålla rent effektivt och skonsamt.

Nybildning av tandfäste

Idag finns också metoder att stimulera nybildning av fäste runt tanden. Positiva resultat har kunnat påvisas, främst med olika typer av benstimulerande medel. Dessa läggs vanligtvis in i samband med operationen.