Rotbehandling

Rotbehandling innebär behandling av tandens insida och måste göras när en tandpulpa är inflammerad eller infekterad. Rotbehandlingar utförs av alla tandläkare men vid komplicerade fall kan det ibland behövas remiss till en specialist.
När den inflammerade pulpavävnaden är borttagen och/eller när de trånga kanalerna är hittade och utrensade, så fylls rotkanalerna med ett gummiliknande material som klistras fast i kanalen och som gör den tät och bakteriefri.
Det gör vanligtvis inte ont att rotfylla en tand men vanlig tandläkarbedövning finns om du skulle behöva.